சூரியாவில் உங்களின் பங்கு என்ன ?

உங்களுக்கான பகுதியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
அந்தப் பகுதி பற்றி நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்
குறிப்பாக அங்குள்ள பிரச்சினைகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
அந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு உங்களால் எப்படி உதவ முடியும் என சிந்தியுங்கள்.
நீங்கள் செய்யும் உதவிக்கு உங்களுடன் கை கோர்க்கும் தோழிகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களுமே " சூரியா "
உங்களுக்கும் மக்களுக்குமான பாலமே "சூரியா "
 
Awareness Lecture given by Buvana in BALAJI Medical College

Click here to see our English Brochure
 
பெயர்  :
பாலினம்  : ஆண் பெண் 
மின்னஞ்சல்  :
கைப்பேசி எண்  :
முகவரி  :
நகரம் :